แฮ่

posted on 08 Mar 2013 20:26 by moon-star
 
ของดองเอ็กทีนชั่วคราวนะครัฟ
 
อีกนานกว่าจะกลับ /โดนตฟ
 
เอาเพจข้าน้อยไปเสพก่อนนะ
 
/สแปมรอบที่ล้านแปดอิอิกรัมส์